Nieuwsbrief 2021

Dilbeek, augustus 2021

Aan de leden van de vzw SDI-Turnen

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, sinds haar oprichting in 1987, zal vzw SDI-Turnen haar activiteiten in september 2021 spijtig genoeg niet hervatten.

De raad van bestuur besliste daartoe omdat de regels rond COVID en de problemen en onduidelijkheden die deze meebrengen, niet toelaten om de lessen op een normale en continue wijze te blijven organiseren.

Bovendien ondervinden we de afgelopen jaren steeds meer moeilijkheden om geschikte lesgevers te vinden en worden we geconfronteerd met steeds meer administratieve rompslomp en toenemende wet- en regelgeving.

De leden die zich voor het werkjaar 2020-2021 hebben ingeschreven voor onze lessen, zullen  het betaalde lidgeld teruggestort krijgen mits aftrek van 15 euro voor gemaakte kosten voor verzekering en administratie.

We danken al onze leden voor hun jarenlange vertrouwen in onze vereniging.

Met vriendelijke groet

Hugo Hoogwijs

voorzitter vzw SDI-Turnen

Nieuwsbrief activiteiten 2020-2021 v.z.w. SDI-Turnen

Startdatum nieuw turnjaar 2020-2021

Onze turnactiviteiten hervatten:
– op dinsdag 1 september 2020.

Inschrijvingen

U schrijft bij voorkeur in via de website. Inschrijven kan ook bij aanvang van de lessen bij de groepsverantwoordelijke.

Inschrijvingsformulieren

De regel is dat u zich via de website inschrijft. Wie dat niet wenst, kan nog wel de nieuwsbrief en een inschrijvingsformulier ontvangen via de groepsverantwoordelijke bij de aanvang van de lessen vanaf september 2020. Het formulier dient dan onmiddellijk ingevuld, gedateerd, getekend en terugbezorgd te worden aan de groepsverantwoordelijke.

We vragen u bij inschrijving via de website of via het inschrijvingsformulier de duidelijke vermelding van een aantal persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw rijksregisternummer en
e-mailadres, louter ten behoeve van onze interne werking en voor informatie aan u.

Lidgelden

Het jaarlidgeld, inclusief bijdrage en verplichte verzekering, bedraagt:
– Volwassenen: 107,- Euro (1 u) – 133,- Euro (1,5 u)
– Zestigplussers: 88,- Euro (1 u) – 107,- Euro (1,5 u)

Wie vorig jaar lid was, mag zijn jaarlidgeld met 10 euro verminderen! Deze eenmalige korting wordt toegekend omwille van de coronacrisis, die voor gevolg had dat de turnlessen tijdelijk niet konden plaatsvinden.

Betalingen verricht u bij voorkeur via een overschrijving op rekening BNP Paribas Fortis IBAN: BE 72 0011 7668 9216 – BIC: GEBA BE BB.
Uw inschrijving is pas effectief na betaling van het lidgeld.

Denk eraan bij uw ziekenfonds een tussenkomst te vragen van uw lidgeld!

Lidkaarten

De lidkaart wordt u bezorgd via de groepsverantwoordelijke  van zodra we in het bezit zijn van het lidgeld en van de inschrijving via de website of het ingevulde inschrijvingsformulier. Wie inschrijft in augustus-september mag de lidkaart verwachten in de loop van november 2020.

Medische geschiktheid

Via de website of op het inschrijvingsformulier vermeldt u een aantal persoonlijke gegevens, verklaart u dat u over voldoende fysieke conditie beschikt en dus medisch geschikt bent om sport te beoefenen. Of u inderdaad medisch geschikt bent, kan u vragen aan uw huisarts.

Een attest van medische geschiktheid is niet verplicht. Leden ouder dan 55 jaar en risicoleden (hartkwalen,…) worden wel aangeraden een medisch attest voor te leggen.

Activiteiten-aanbod 2020-2021

Volwassenen en zestigplussers

Groep 1 Maandag 20.00 – 21.30 u. Don Bosco
grote zaal
Bosstraat
Groot-Bijgaarden
Lesgever Bart Pauwels
Groep 2 Dinsdag 19.45 – 20.45 u.   Gemeenteschool Jongslag, Marktplein Dilbeek
Lesgever nog niet gekend
Groep 3 Dinsdag 20.00 – 21.00 u. Recreatiecentrum, Keperenbergstraat Itterbeek
Lesgever Lieve Asselman
Groep 4 Maandag 10.30 – 11.30 u. Recreatiecentrum, Keperenbergstraat Itterbeek
Lesgever Marleen Ghekiere
Groep 5 Donderdag 15.00 – 16.00 u. Recreatiecentrum, Keperenbergstraat Itterbeek
Lesgever Marleen Ghekiere

Nog enkele tips

– Voor het betreden van de sportzalen is aangepast turnschoeisel vereist (witte indoorzolen).
– Wees op tijd bij de aanvang van de lessen.
– Met uw inschrijving geeft u de voorkeur aan één van onze activiteiten.     Toch is het mogelijk voor datzelfde bedrag aan meerdere activiteiten per   week deel te nemen. Maak er dus gebruik van.
– Consulteer onze webstek www.sditurnen.be
– Het e-mailadres is hugo.hoogwijs@online.be