Missie

Onze missie
We willen als vereniging zonder winstoogmerk Sportclub Dilbeek Itterbeek, kortweg SDI-Turnen, een bijdrage leveren tot het bevorderen van de turnsport in het algemeen en de ontspanning van de leden van de vereniging in het bijzonder.

Onze strategie
We vervullen deze missie door het organiseren van turnlessen in een niet-competitieve sfeer, in geografisch verspreide turnzalen in de Dilbeekse gemeenten, voor volwassenen tegen democratische prijzen.

Onze waarden
We staan voor:
– een kwaliteitsvol aanbod van turnlessen door het aantrekken van gediplomeerde leerkrachten;
– een klantgericht aanbod van turnlessen door het regelmatig bevragen van onze leden en het bijsturen van ons aanbod;
– een goede groepsgeest door het organiseren van nevenactiviteiten;
– een uitgesproken Nederlandstalig karakter dat onze leden onderschrijven.