Lidgelden

De lidgelden bestaan steeds uit een bijdrage aan de vereniging en een verplichte verzekering.

Het jaarlidgeld geeft recht op deelname aan de activiteiten in de periode september 2018 tot en met juni 2019, uitgezonderd de schoolvakanties. Het eerste trimester loopt van begin september tot eind december 2018, het tweede semester slaat op de periode begin januari 2019 tot einde juni 2019, het derde trimester dekt de periode begin april tot eind juni 2019.

 

v.z.w. SDI-Turnen
Jaarlidgelden 2018 – 2019 (incl. verzekering)
Volw. (1u) 60+ (1u) Volw. (1,5u) 60+ (1,5u)
Jaarbijdrage 102 83 128 102
v.z.w. SDI-Turnen
Trimestriële en semestriële lidgelden 2018 – 2019 (incl. verzekering)
Volw. (1u) 60+(1u) Volw. (1,5u) 60+(1,5u)
1ste trimester 57 50 68 57
2de semester 74 62 89 74
3de trimester 49 43 57 49

 

Het lidgeld betaalt u door overschrijving vóór 3 september 2018 .
U kan betalen op het rekeningnummer: BNP Paribas Fortis IBAN: BE 72 0011 7668 9216 – BIC: GEBA BE BB

 

Inschrijvingsvoorwaarden

U kan uw inschrijving verrichten via het on line inschrijvingsformulier op deze webstek.

U kan ook een inschrijvingsformulier aanvragen aan uw groepsverantwoordelijke bij het begin van de activiteit. Dit inschrijvingsformulier dient dan onmiddellijk ingevuld, gedateerd, getekend en terugbezorgd te worden aan de groepsverantwoordelijke tijdens de activiteit.

U verklaart met uw inschrijving medisch geschikt te zijn bevonden voor het beoefenen van sport en deelname aan de activiteiten.

Uw inschrijving is pas effectief na betaling van het lidgeld.

Denk eraan bij uw ziekenfonds een tussenkomst te vragen van uw lidgeld!