Lidgelden

De lidgelden bestaan steeds uit een bijdrage aan de vereniging en een verplichte verzekering.

Het jaarlidgeld geeft recht op deelname aan de activiteiten in de periode september 2020 tot en met juni 2021, uitgezonderd de schoolvakanties. Het eerste trimester loopt van begin september tot eind december 2020, het tweede semester slaat op de periode begin januari 2021 tot einde juni 2021, het derde trimester dekt de periode begin april tot eind juni 2021.

v.z.w. SDI-Turnen
Jaarlidgelden 2020 – 2021 (incl. verzekering)
Volw. (1u) 60+ (1u) Volw. (1,5u) 60+ (1,5u)
Jaarbijdrage 107 88 133 107
v.z.w. SDI-Turnen
Trimestriële en semestriële lidgelden 2020 – 2021 (incl. verzekering)
Volw. (1u) 60+(1u) Volw. (1,5u) 60+(1,5u)
1ste trimester 60 52 70 60
2de semester 77 65 92 77
3de trimester 51 45 58 51

Het lidgeld betaalt u door overschrijving vóór 1 september 2020 .
U kan betalen op het rekeningnummer: BNP Paribas Fortis IBAN: BE 72 0011 7668 9216 – BIC: GEBA BE BB

Inschrijvingsvoorwaarden

U kan uw inschrijving verrichten via het online inschrijvingsformulier op deze webstek.

U kan ook een inschrijvingsformulier aanvragen aan uw groepsverantwoordelijke bij het begin van de activiteit. Dit inschrijvingsformulier dient dan onmiddellijk ingevuld, gedateerd, getekend en terugbezorgd te worden aan de groepsverantwoordelijke tijdens de activiteit.

U verklaart met uw inschrijving medisch geschikt te zijn bevonden voor het beoefenen van sport en deelname aan de activiteiten.

Uw inschrijving is pas effectief na betaling van het lidgeld.

Denk eraan bij uw ziekenfonds een tussenkomst te vragen van uw lidgeld!